UBK SERATAS

VISI, MISI DAN FALSAFAH        

PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
 
VISI 

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
menjadi  peneraju utama dalam mewujudkan
suasana yang teraputik dan kondusif
di sekolah menjelang tahun 2010

MISI


Untuk merealisasikan visi, kami akan memastikan misi berikut dilaksanakan dengan jayanya:
+      Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.
+      Melahirkan pelajar yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia.
+      Membimbing pelajar ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik.
+      Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program bimbingan dan kaunseling.
+      Memberikan  pendidikan kerjaya bersepadu kepada pelajar.
+      Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan pelajar

FALSAFAH  
Bahawasanya setiap murid mempunyai potensi yang boleh digembelingkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang cekap, berkesan dan beretika dengan berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan murid yang seimbang dalam aspek intelek, jasmani, emosi dan rohani serta beriman dan beramal soleh.

Piagam Pelanggan
Unit Bimbingan dan Kaunseling
1.     Menerima semua klien tanpa syarat.
2.     Menerima dan melayan klien serta merta.
3.     Membina hubungan mesra berasaskan kepercayaan dan tanggungjawab.
4.     Memenuhi temujanji klien.
5.     Memaklumkan perubahan tarikh atau masa temujanji sekurang-kurangnya sehari sebelum tarikh dan masa yang lain.

6.       Melaksanakan program yang dirancang dengan ikhlas dan bertanggungjawab.


 

BULAN
BIDANG
AKTIVTI
TINDAKAN

JANUARI
Pembangunan diri pelajar
Pendaftaran Tingkatan Satu dan Orientasi Pelajar Tingkatan Satu pada 05, 06, 07 dan 08 Jan 2011


Kaunselor
dan AJK
Akademik
Motivasi – Penetapan Matlamat Belajar / Mind – setting bagi Ting. 3 & 5

Kaunselor
dan AJK
Psikososial
Perjumpaan Abang/ Kakak angkat (Program Jalinan Kasih) pada 03 dan 04 Jan 2011

Kaunselor dan Mentor
Pengurusan dan pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan Dan
Kaunseling.

Kaunselor
Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
Kaunselor
Kepimpinan Pelajar
Kursus Kepimpinan MPP/ PENGAWAS (Sabtu dan Ahad) 21, 22 dan 23 Feb. 2011


FEBRUARI
Pengurusan dan pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan dan Kaunseling.
Kajian Kes

Kaunselor
Pembangunan diri pelajar
Pendaftaran Pelajar Tingkatan Empat dan Orientasi Pelajar Tingkatan Empat pada 09, 10 dan 11 Feb. 2011

Kaunselor
Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee mengikut Sistem Rumah.

Kaunselor
dan Mentor
Kepimpinan Pelajar

Kursus Kepimpinan BADAR  (Sabtu dan Ahad)

Kaunselor
dan
AJK

Akademik
Motivasi – Pengurusan Masa

Kaunselor
Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
Kaunselor
Kepimpinan Pelajar
Kem Bina Insan Tingkatan 1, pada
26 dan 28 Mac 2011(Sabtu dan Ahad)


MAC
Pengurusan dan pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan UBK


Kaunselor
Kerjaya
Motivasi kerjaya/ Pameran kerjaya

Kaunselor
Kepimpinan Pelajar
Kursus Ketua dan Penolong Ketua Kelas
26 dan 27 Mac 2011

Kaunselor
Pendidikan Pencegahan Dadah/HIV/AIDS

Kempen Anti Dadah/ Merokok/ HIV/ AIDS (Prostar)
Kaunselor
dan
AJK
Akademik
Motivasi dan Kemahiran Belajar Tingkatan 2

Kaunselor
Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee mengikut Sistem Rumah.

Kaunselor
Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
Kaunselor
APRIL
Pengurusan Dan Pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling.

Kaunselor
Pembangunan Staff
Seminar Peningkatan Profesionalisme staff/ Guru

Kaunselor
dan AJK
Psikososial
Pengurusan stress Tingkatan 3 & 5

Perjumpaan Mentor Mentee mengikut Sistem Rumah.

Kaunselor

Mentor
Kaunselor dan warden
Akademik
Motivasi dan Kemahiran Belajar
Tingkatan 4 & 5

Kaunselor
Kepimpinan Pelajar
Kem Bina Insan & Sahsiah Tingkatan 2
pada 23 dan 24 Apr 2011

Kaunselor
Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
Kaunselor
MEI
Pengurusan dan pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan Dan
Kaunseling.

Kaunselor
Akademik
Seminar Kecemerlangan PMR dan SPM (Jumaat, Sabtu dan Ahad)

Kaunselor dan AJK

Kerjaya
Eksplorasi Alam Kerjaya
(Dialog dan Lawatan)

Kaunselor dan AJK

Kepimpinan Pelajar

Kursus Kepimpinan Organisasi Kelab, dan Persatuan
pada 22 dan 23 Mei 2011.

Pembangunan diri pelajar

Kem  Kaunseling PRS pada 30 April  dan 01 Mei 2011
Kaunselor dan AJK

Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee mengikut Sistem Rumah.

Kaunselor dan Mentor
Keibubapaan
Ceramah : Pendidikan Keibubapaan

Kaunselor dan AJK

Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
Kaunselor
JUN
Pengurusan dan Pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling.
Kaunselor
Akademik
Kursus Motivasi Relajar Tingkatan 3 (Pecutan Akhir) pada 25 dan 26 Jun 2011.

Kursus Motivasi Relajar Tingkatan 5
(Pecutan Akhir) pada 25 dan 27 Jun 2011.


Kerjaya
Motivasi Kerjaya

Kaunselor dan AJK
Pembangunan diri pelajar

@ Khemah Ibadah semua pelajar Muslim
Kaunselor dan AJK
Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee Mengikut Sistem Rumah.

Kaunselor dan Mentor
JULAI
Pengurusan dan Pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling.

Kaunselor
Kursus Bina Insan
Kem Bina Insan Pelajar Tingkatan 4  pada 09 dan 10 Julai 2011 (Sabtu dan Ahad)


Akademik
Kem Motivasi Pelajar bagi Projek Khas pada 24 dan 25 Julai 2011(sabtu dan ahad)

Kaunselor dan AJK
Pembangunan diri pelajar
Kursus PRS
Kaunselor dan PRS
Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee Mengikut Sistem Rumah.

Kaunselor dan Mentor
Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
Kaunselor
OGOS
Pengurusan dan pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling.

Kaunselor
Akademik
Seminar Kecemerlangan PMR pada 05, 06 dan 07 Ogos 2011
(Jumaat, Sabtu dan Ahad)

Seminar Kecemerlangan SPM pada 12, 13 dan 14 Ogos 2011
(Jumaat, Sabtu dan Ahad)

Kaunselor dan AJK
Panitia Mata Pelajaran
Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee mengikut Sistem Rumah.

Kaunselor dan Mentor
Pembangunan Diri Pelajar

Program Cintakan Negara Sempena Kemerdekaan.

Kaunselor, Ketua Panitia Sejarah dan AJK/PRS
Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
Kaunselor
SEPTEMBER
Pengurusan dan pentadbiran

Pentadbiran dan Pengurusan UBK

Kaunselor
Akademik
Program Perfect Score
Persiapan Akhir Ting. 3 dan 5

Kaunselor dan AJK
Kerjaya
Taklimat masuk ke IPTA/ BPKP dan Matrikulasi KPM

Kaunselor dan AJK
Pembangunan Diri Pelajar
Program Solat Hajat PMR/SPM dan Mohon Restu Ibubapa/Guru.
Pemilihan Pengawas

Kaunselor/ AJK/PIBG
Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee mengikut Sistem Rumah

Kaunselor dan Mentor
Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
Kaunselor
OKTOBER
Pengurusan dan Pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan Dan
Kaunseling.

Kaunselor
Kerjaya dan Kursus Bina Insan
Program Selepas PMR-   Program Bina Insan selama 4 hari 3 malam di Kg. Pecah Batu, Trong
(Isnin, Selasa Rabu dan Khamis)

Kaunselor dan AJK
Pembangunan diri pelajar
Program Selepas PMR
-          Taklimat Persijilan Terbuka
-          Ujian Kerjaya/Personaliti.
-           
Kaunselor/
AJK/ Penyelaras Tingkatan 3
Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee mengikut Sistem Rumah.

Kaunselor dan Mentor
Kesejahteraan Mental

Ceramah Kesihatan
Kaunselor dan Guru Kesihatan
Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
Kaunselor

Pengurusan dan Pentadbiran
Menyediakan laporan tahunan aktiviti dan sesi kaunseling
Perancangan Aktiviti tahun 2011

Kaunselor