Aktiviti UBK


Perancangan Tahunan
Unit Bimbingan dan Kaunseling
SEKOLAH MENENGAH SAINS RAJA TUN AZLAN SHAH
(Sekolah Berasrama Penuh)
TAHUN 2011

BULAN
BIDANG
AKTIVTI
JANUARI
Pembangunan diri pelajar
Pendaftaran Tingkatan Satu dan Orientasi Pelajar Tingkatan Satu pada 05, 06, 07 dan 08 Jan 2011


Akademik
Motivasi – Penetapan Matlamat Belajar / Mind – setting bagi Ting. 3 & 5

Psikososial
Perjumpaan Abang/ Kakak angkat (Program Jalinan Kasih) pada 03 dan 04 Jan 2011

Pengurusan dan pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan Dan
Kaunseling.

Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
Kepimpinan Pelajar
Kursus Kepimpinan MPP/ PENGAWAS (Sabtu dan Ahad) 21, 22 dan 23 Feb. 2011

FEBRUARI
Pengurusan dan pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan dan Kaunseling.
Kajian Kes

Pembangunan diri pelajar
Pendaftaran Pelajar Tingkatan Empat dan Orientasi Pelajar Tingkatan Empat pada 09, 10 dan 11 Feb. 2011

Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee mengikut Sistem Rumah.

Kepimpinan Pelajar

Kursus Kepimpinan BADAR  (Sabtu dan Ahad)

Akademik
Motivasi – Pengurusan Masa

Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
Kepimpinan Pelajar
Kem Bina Insan Tingkatan 1, pada
26 dan 28 Mac 2011(Sabtu dan Ahad)

MAC
Pengurusan dan pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan UBK


Kerjaya
Motivasi kerjaya/ Pameran kerjaya

Kepimpinan Pelajar
Kursus Ketua dan Penolong Ketua Kelas
26 dan 27 Mac 2011

Pendidikan Pencegahan Dadah/HIV/AIDS

Kempen Anti Dadah/ Merokok/ HIV/ AIDS (Prostar)
Akademik
Motivasi dan Kemahiran Belajar Tingkatan 2

Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee mengikut Sistem Rumah.

Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
APRIL
Pengurusan Dan Pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling.

Pembangunan Staff
Seminar Peningkatan Profesionalisme staff/ Guru

Psikososial
Pengurusan stress Tingkatan 3 & 5

Perjumpaan Mentor Mentee mengikut Sistem Rumah.

Akademik
Motivasi dan Kemahiran Belajar
Tingkatan 4 & 5

Kepimpinan Pelajar
Kem Bina Insan & Sahsiah Tingkatan 2
pada 23 dan 24 Apr 2011

Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
MEI
Pengurusan dan pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan Dan
Kaunseling.

Akademik
Seminar Kecemerlangan PMR dan SPM (Jumaat, Sabtu dan Ahad)

Kerjaya
Eksplorasi Alam Kerjaya
(Dialog dan Lawatan)

Kepimpinan Pelajar

Kursus Kepimpinan Organisasi Kelab, dan Persatuan
pada 22 dan 23 Mei 2011.
Pembangunan diri pelajar

Kem  Kaunseling PRS pada 30 April  dan 01 Mei 2011
Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee mengikut Sistem Rumah.

Keibubapaan
Ceramah : Pendidikan Keibubapaan

Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
JUN
Pengurusan dan Pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling.
Akademik
Kursus Motivasi Relajar Tingkatan 3 (Pecutan Akhir) pada 25 dan 26 Jun 2011.

Kursus Motivasi Relajar Tingkatan 5
(Pecutan Akhir) pada 25 dan 27 Jun 2011.

Kerjaya
Motivasi Kerjaya

Pembangunan diri pelajar

@ Khemah Ibadah semua pelajar Muslim
Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee Mengikut Sistem Rumah.

JULAI
Pengurusan dan Pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling.

Kursus Bina Insan
Kem Bina Insan Pelajar Tingkatan 4  pada 09 dan 10 Julai 2011 (Sabtu dan Ahad)

Akademik
Kem Motivasi Pelajar bagi Projek Khas pada 24 dan 25 Julai 2011(sabtu dan ahad)

Pembangunan diri pelajar
Kursus PRS
Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee Mengikut Sistem Rumah.

Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
OGOS
Pengurusan dan pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan Dan Kaunseling.

Akademik
Seminar Kecemerlangan PMR pada 05, 06 dan 07 Ogos 2011
(Jumaat, Sabtu dan Ahad)

Seminar Kecemerlangan SPM pada 12, 13 dan 14 Ogos 2011
(Jumaat, Sabtu dan Ahad)

Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee mengikut Sistem Rumah.

Pembangunan Diri Pelajar

Program Cintakan Negara Sempena Kemerdekaan.

Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
SEPTEMBER
Pengurusan dan pentadbiran

Pentadbiran dan Pengurusan UBK

Akademik
Program Perfect Score
Persiapan Akhir Ting. 3 dan 5

Kerjaya
Taklimat masuk ke IPTA/ BPKP dan Matrikulasi KPM

Pembangunan Diri Pelajar
Program Solat Hajat PMR/SPM dan Mohon Restu Ibubapa/Guru.
Pemilihan Pengawas

Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee mengikut Sistem Rumah

Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
OKTOBER
Pengurusan dan Pentadbiran
Pentadbiran dan Pengurusan Unit Bimbingan Dan
Kaunseling.

Kerjaya dan Kursus Bina Insan
Program Selepas PMR-   Program Bina Insan selama 4 hari 3 malam di Kg. Pecah Batu, Trong
(Isnin, Selasa Rabu dan Khamis)

Pembangunan diri pelajar
Program Selepas PMR
-          Taklimat Persijilan Terbuka
-          Ujian Kerjaya/Personaliti.
-           
Psikososial
Perjumpaan Mentor Mentee mengikut Sistem Rumah.

Kesejahteraan Mental

Ceramah Kesihatan
Perkhidmatan Kaunseling

Sesi Kaunseling Individu/Kelompok
NOVEMBER
Pengurusan dan Pentadbiran
Menyediakan laporan tahunan aktiviti dan sesi kaunseling
Perancangan Aktiviti tahun 2011